Contactgegevens

Adres van de vereniging

per adres:
Roosje Vosstraat 21
1963 CP Heemskerk
Email:info@ijsclubnovazembla.nl

Betalingen

Bankrekening nummer: NL42RABO 011 83 09 811
t.n.v. IJsclub Nova Zembla te Spaarndam
Graag bij uw betaling vermelden: uw naam en ‘aanmelding lidmaatschap’ of gewenste trainingsavond (en).

Bij lidmaatschap IJsclub geldt: Na ontvangst van betaling ontvangt u uw lidmaatschapspasje(s) thuis per post.

Voor trainingspasjes geldt: nadat de eventuele licentie door Nova Zembla is ontvangen zal aan de ijsbaan worden verzocht om de pas voor het komend seizoen op te waarderen, dan wel een nieuwe pas aan te maken. Licenties en abonnementen worden na betaling zoveel mogelijk per post verstuurd. Bij late aanmeldingen worden de licenties en abonnementen op de baan uitgereikt.

Natuurijsbaan Nova Zembla

Telefoon nr: 06 – 310 56 010
Bij natuurijs zijn de openingstijden:

’s middags van 14:00 tot 17:00
’s avonds van 19:00 tot 22:00

Bestuur

Functie Naam Telefoonnummer e-mailadres
Voorzitter P. van Essen 023-5490608 info@ijsclubnovazembla.nl
Secretaris Vacature secretaris@ijsclubnovazembla.nl
Penningmeester H. van Essen 0251-245865 penningmeester@ijsclubnovazembla.nl
Bestuurslid A. van Duijn 023-5380329 webmaster@ijsclubnovazembla.nl
Bestuurslid Vacature
Bestuurslid Vacature

Redactie clubblad

Peter Meyer
Frank de Mol
Emailadres redactie: clubblad@ijsclubnovazembla.nl

Trainers / begeleiders

Ab Ruygrok (Trainer 020-4977639)
Wiebe Mulder
Klaas van ’t Veer
Jesse van Duijn (Coördinator Jeugdschaatsen)
Yarha van Wieringen
Jaap Schenk

Theo van Lieshout (023-5373648) (Trimgroep zomer & winter)

Coordinatie wedstrijden/kunstijsactiviteiten

P. van Essen (A.I) 023-5490608
E-mail info@ijsclubnovazembla.nl
Theo van Lieshout (023-5373648)

Website beheerder

Email: webmaster@ijsclubnovazembla.nl

Top