De Koninklijke Erepenning

Koninklijke beschikking van 19 september 2005

Logo Koninklijke Erepenning

Het logo van de Koninklijke Erepenning die IJsclub Nova Zembla mag voeren om te tonen dat de club de penning heeft verdiend.

Uitreiking Koninklijke Erepenning

Uitreiking Koninklijke Erepenning door Burgemeester van Haarlem J. Pop aan de voorzitter van IJsclub Nova Zembla Piet Hoogland

Felicitatie uithangbord Rabobank Koninklijke Erepenning IJsclub Nova Zembla

Felicitatie uithangbord van de Rabobank voor uitreiking van de Koninklijke Erepenning aan IJsclub Nova Zembla

IJsclub Nova Zembla onderscheiden met de Koninklijke Erepenning uitgereikt door Burgemeester Pop op 17 november 2005 tijdens de Jaarvergadering voor Leden in Café “Spaarndam”.

Voor toekenning van de erepenning zit een hele aanvraag- en communicatie traject tussen de Gemeente Haarlem, Provincie en de IJsclub. Leuk om te weten; een onderdeel van de aanvraagprocedure is een antecedenten onderzoek betreffende de leden van het huidige bestuur. Tot onze opluchting en hilariteit was dit blijkbaar geen reden de erepenning niet toe te kennen.

Oprichtingsbewijs

Een ander lastig punt was het overleggen van het oprichtingsbewijs. Het enige wat we konden overleggen was een ledenlijstje (een paar bladzijden uit een cahiertje) uit die tijd, gevonden in het Gemeentelijke archief waar Nova Zembla haar opslag van historische documenten heeft.

Het verdere traject kon achterhaald worden door het spoor van de Koninklijke besluiten te volgen. De rechtspersoonlijkheid van een vereniging werd tot eind jaren 70 geregeld bij Koninklijk besluit op voordracht van de Minister van Justitie. Nu gebeurt dit door middel van een notarieel verleden akte van statuten, die vervolgens gedeponeerd wordt in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel.

Een duik in de geschiedenis

De Koninklijke besluiten van 1903, 1930 en 1964 werden achterhaald door ondergetekende in het Nationaal Archief in Den Haag. Een ervaring die ik niet licht zal vergeten. Het verenigingsregister is namelijk gesorteerd op plaatsnaam. Door dit te raadplegen zag ik een eeuw aan Spaarndamse historie aan mij voorbij trekken. Hoeveel nostalgie kan een mens verdragen. Verder hebben de boekjes ten behoeve van de 100 en 125 jarige jubilea en zeker ook onze uitstekende leden- en financiële administratie  bijgedragen tot een goed beeld van Nova Zembla.

De uitreiking

Op de avond van de uitreiking zelf was uiteraard Burgemeester J. Pop van Haarlem aanwezig, (IJsclub Nova Zembla is namelijk statutair gevestigd in Spaarndam. Gemeente Haarlem) maar ook Burgemeester Mevr. E.J. van Hoogdalem-Arkema, van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude was present om dit heugelijk feit  mee te maken. Bestuursleden van het Gewest Noord Holland/Utrecht, Rabobank Santpoort-Spaarndam en Stichting Spaarndamfonds gaven ook act de présence.

In een geanimeerde toespraak van de Burgemeester gaf hij blijk van een goede dosis kennis van Nova Zembla. Op zijn beurt kwam onze voorzitter Piet Hoogland (inmiddels benoemd tot professor bij de VU) uit de bekende hoek met een speech die zoals gebruikelijk bol stond van kwinkslagen en dubbele bodems, om de Burgemeesters te bedanken en het belang van het verenigingsleven in het algemeen te belichten.

Een prachtige avond die het Nova Zembla gevoel bij de aanwezigen weer eens flink aanwakkerde. Op de foto ziet u een bord geschonken door de Rabobank Santpoort-Spaarndam, waarmee onze bank haar betrokkenheid wilde tonen, alsmede de felicitaties met dit niet alledaagse feit gestalte wilde geven.

Pim van Essen

Top